Informace o publikaci

Skaženie wód podziemnych a odpowiedzialnošč posiadacza nieruchomošči

Název česky Odpovědnost vlastníka nemovitosti za znečištění podzemních vod
Autoři

JANČÁŘOVÁ Ilona

Druh Článek ve sborníku
Konference Wybrane problemy prawa ochrony šrodoviska. Rola sadów. Prawo wodne.
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova contamination ground water law real property liability
Popis Cílem tohoto příspěvku je zamyslet se nad situací, kdy na nezabezpečené nemovitosti jsou uloženy pro životní prostředí a pro zdraví člověka nebezpečné látky v podobě různých chemikálií, které zpravidla jsou pro jejich majitele nepotřebné. Tyto nebezpečné látky pak v důsledku průsaků do půdy způsobily kontaminaci anebo přinejmenším hrozbu kontaminace podzemních vod. Právní řešení tohoto problému nespadá pouze do režimu vodního zákona, ale prolíná do více právních předpisů. Vzhledem k tomu, že majitel dotčené nemovitosti může být osoba odlišná od majitele nebezpečných látek, vzniká zde poměrně komplikovaný spletenec vztahů odpovědnosti za kontaminaci podzemních vod, na jehož pouze stručné nastínění je zaměřena pozornost tohoto příspěvku.
Související projekty: