Informace o publikaci

Diffuse x-ray scattering from statistically inhomogeneous distributions of threading dislocations beyond the ergodic hypothesis

Název česky Difúzní rtg rozptyl na statisticky nehomogenním rozložení dislokací
Autoři

HOLÝ Václav BAUMBACH T. LÜBBERT D. HELFEN L. ELLYAN M. MIKULÍK Petr KELLER S. DENBAARS S.P. SPECK J.

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Physical Review B
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sci.muni.cz/~mikulik/Publications.html#HolyBaumbachLubbert-PRB-2008
Obor Fyzika pevných látek a magnetismus
Klíčová slova X-ray diffraction; X-ray topography; Microdiffraction; Rocking curve imaging; Dislocations; GaN
Popis Metodou Monte-Carlo jsme simuloval difúzni rozptyl rtg záření na dislokacích v epitaxních vrstvách. Tato metoda umožňuje simulovat difrakční křivky i pro taková uspořádání dislokací, kde makroskopické přístupy nelze použít, např. v mikrodifrakci na malých objemech vzorků. Díky metodě Monte-Carlo můžeme přiřadit šířky mikrodifrakčních křivek hustotě jednotlivých typů dislokací. Tento postup jsme aplikovali na určení hustoty hranových a šroubových dislokací v přerostlých vrstvách GaN.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info