Informace o publikaci

Learning Disabilities and Intellectual Giftedness in Educational Context: Present State of Research and Situation in Czech Schools

Název česky Poruchy učení a intelektové nadání ve vzdělávacím kontextu: současný stav a situace v českých školách
Autoři

PORTEŠOVÁ Šárka

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj New Educational Review
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova giftedness; extraordinary intellectual abilities; gift with a handicap; specific learning disabilities
Popis Prezentovaná studie seznamuje čtenáře s problematikou tzv. dvakrát výjimečných dětí - tj. rozumově nadaných žáků s handicapem, jež je v zahraničí v centru pozornosti badatelů i praktiků již několik desetiletí. Nejčastěji jde ve školním kontextu o spojení nadání se specifickou vývojovou poruchou učení. Autorka věnuje pozornost otázkám spojeným s identifikací této specifické skupiny žáků ve školním prostředí, s jejich sociálními a emociálními charakteristikami, problémy i riziky, jež mohou zabránit skutečnému rozvoji jejich nadprůměrného potenciálu. Příspěvek rovněž přináší syntézu základních pedagogických a pedagogickopsychologických, empiricky ověřených, zahraničních postupů a opatření, jež jsou v edukační péči o tuto velmi specifickou populaci žáků, nejčastěji užívány.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info