Informace o publikaci

Osobnostné súvislosti zvládania záťaže

Název česky Osobnostní souvislosti zvládání zátěže
Autoři

MILLOVÁ Katarína BLATNÝ Marek KOHOUTEK Tomáš

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Sociální procesy a osobnost 2007 (sborník příspěvků)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova personality; coping; demanding life situations
Popis Hlavním cílem výzkumu byla analýza vztahu mezi osobnostními styly a zvládáním zátěže. Zkoumány byly copingové strategie vycházející z hierarchického modelu, který navazuje na pojetí zvládání R.S. Lazaruse a osobnostní styly, které vycházejí z teorie PSI J. Kuhla. Analyzovány byly data 139 vysokoškolských studentů (55 mužů a 84 žen). Osobnostní styly, pro které je charakteristická výrazná kladní emotivita (styly s vysokou senzitivitou pro odměny a vysokou schopností motorické aktivace), jsou spojeny s příklonovými copingovými strategiemi. Osobnostní styly, pro které jsou charakteristické negativní emoce (styly s vysokou senzitivitou pro tresty a vysokou schopností senzorické aktivace)se spojují především s odklonovými strategiemi zvládání zátěžových situací. Zjištěny byly i genderové rozdíly ve vztahu osobnostních stylů a copingových strategií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info