Informace o publikaci

K některým otázkám právního postavení členů představenstva akciové společnosti

Autoři

POKORNÁ Jarmila

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám : aktuální otázky soukromého práva na počátku nového tisíciletí
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova director; board of directors; principal-agent;act on with due professional diligence;bussines judgment rule in german law and in czech law
Popis Příspěvek se zabývá možností aplikovat kriteria bussines judgment rule i v české právní úpravě postavení členů představenstev akciových společností. Upozorňuje na to, že tato kriteria přinášejí větší právní jistotu pro členy představenstev, protože výrazně akcentují, že jejich odpovědnost za škodu způsobenou společnosti při plnění jejich povinností je vázána nikoli na škodlivý důsledek, ale na úsilí, které bylo vynaloženo na to, aby tento škodlivý důsledek nevznikl. Stabilizovaný okruh kriterií pro posouzení postupu členů představenstva by vnesl do zatím nahodile formulovaných prvků, které jsou uváděny jako součást péče řádného hospodáře, určitý řád, zahrnující prvky podstatné, dovolující sjednotit posuzování a zabránit tak nerovnostem při řešení obdobných případů. Soudní přezkum postupu členů představenstva by nezasahoval do sféry jejich rozhodovací autonomie. V opačném směru by naopak aplikace bussines judgment rule odůvodňovala akcionářská rozhodnutí, kterými by se zbavovali anarchistických jedinců jednajících mimo veškerá pravidla. Aplikace bussines judgment rule by nemusela být vždy jen pozitivní. Z publikovaných rozborů lze usuzovat na nebezpečí formalismu, kdy by se rozhodování mohlo omezovat jen na vyžadování nezvratných důkazů a v jednání představenstev by pak místo tvůrčího přejímání rizik mohla převážit snaha mít vše doloženo pokud možno nezpochybnitelným dokumentem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info