Informace o publikaci

Staré ekologické zátěže v režimu stavebního zákona

Autoři

JANČÁŘOVÁ Ilona

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právo pro podnikání a zaměstnání
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova environmental law; ecological damage; land use planning;
Popis Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním polánování a stavebním řádu v platném znění obsahuje ustanovení, která lze využít v rámci procesu odstraňování starých ekologických zátěží. Cílem příspěvku je na základě analýzy předmětného zákona vymezit prostředky právní regulace, které se dané problematiky dotýkají. V centru pozornosti jsou i majetkoprávní dopady dané regulace.
Související projekty: