Informace o publikaci

Hodnocení dentálních materiálů v dětském zubním lékařství. Průkaz mikroorganismů u dětí postižených ECC.

Autoři

KUKLETOVÁ Martina CIHLÁŘ Jaroslav MATOUŠEK Aleš HORKÝ Drahomír SEDLÁČEK Ivo ŠVEC Pavel NOVÁKOVÁ Dana KUKLOVÁ Jarmila MUSILOVÁ Kristína ŽÁČKOVÁ Lenka

Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Uvedená pracovní skupina řeší v roce 2008 dvě aktivity, které jsou zaměřeny na problematiku dětského zubního lékařství a to na hodnocení kvality spojení výplňových materiálů vhodných k ošetřování dočasné dentice a dále na problematiku kazu časného dětství (ECC), především na charakteristiku mikrobiální flóry spojené s tímto typem kazivosti zubů. Aktivita 88KM01 hodnotí kvalitu hybridní vrstvy u dentálních adhesiv při ošetřování dočasných zubů a spojení adhesivum-sklovina, adhesivum-výplňový materiál pomocí SEM a TEM vyšetření. Metodicky vychází z předchozích výsledků. Zabývá se též připojením GIC cementů a kompomerních materiálů k dentinu a sklovině. Hodnotí rovněž biotoleranci dentálních materiálů. Ukazuje se, že estetické materiály, jako kompositní pryskyřice a sklopolyalkenováté cementy (GIC) mají velmi dobrou cytotoleranci, i když je u nich možno pozorovat mírné dráždění povrchové membrány buněk. Cytotolerance byla sledována pomocí přímých metod in vitro (HeLa buňky, L929). Zajímavým zjištěním byla reakce buněčných kultur na amalgam (Safargam non gamma 2 plus), který cytotolerantní nebyl a jeho působení na buňky je možno hodnotit jako cytotoxické. Dentální adhesiva vytvářela hybridní vrstvu, i když poněkud odlišné morfologie, která je dána odlišnou stavbou dentinu dočasných zubů. Nejlepší výsledky byly dosaženy se samoleptacím systémem Xeno III a AdheSe. Je možno je doporučit pro využití v praktickém zubním lékařství. Sklopolyalknoátové cementy se dobře připojují k povrchu dentinu i skloviny, beze spár. V posledním roce výzkumu plánujeme zhodnotit morfologický vzhled výplní z GIC a jejich vztah k dentinu a sklovině po předchozí aplikaci dentinového adheziva Xeno III, eventuelně AdheSe. Předpokládáme vznik kvalitnějšího okrajového uzávěru a dobré zakotvení výplně pomocí hybridní vrstvy. Aktivita 88KM02je zaměřena na stanovení vhodných metodik izolace, identifikace a typizace mikroorganizmů izolovaných ze stěrů zubního povlaku z povrchu zubů a z obsahu kořenových kanálků. Dosavadní aktivity byly zaměřeny především na izolaci a taxonomickou charakteristiku streptokoků, laktobacilů, koryneformních a nokardioformních grampozitivních tyček a dále grampozitivních anaerobních bakterií a kvasinek. Získané výsledky potvrdily možný průnik bakterií z povrchu zubů do korunkové i kořenové zubní dřeně v průběhu progrese zubního kazu. Kombinace použitých molekulárně-biologických metod (ribotypizace, rep-PCR, analýza celkových buněčných proteinů) se ukázala jako vhodná pro průkaz identity testovaných kmenů. Jako stabilní součást zubního povlaku u dětí postižených ECC byla z mykologické hlediska zjištěna Candida albicans a dále, jinak vzácná, Candida dubliniensis. Kvasinky mohou svojí silnou produkcí organických kyselin ovlivnit zásadně destruktivní charakter ECC. Výsledky práce potvrzují význam preventivních metod v boji proti tomuto typu kazivosti zubů u malých dětí a demonstrují obtížnost endodontického ošetřování dočasných zubů s kontaminovaným kořenovým kanálkem. Aktivity vycházejí z projektu MŠMT č. 1M0528 - Stomatologické výzkumné centrum
Související projekty: