Informace o publikaci

EFFECT OF BAROREFLEX ON BLOOD PRESSURE VARIABILITY

Název česky Vliv citlivosti baroreflexu na variabilitu krevního tlaku
Autoři

HONZÍKOVÁ Klára HRSTKOVÁ Hana ŠŤASTNÁ Jana NOVÁKOVÁ Zuzana HONZÍKOVÁ Nataša FIŠER Bohumil ZÁVODNÁ Eva KRTIČKA Antoín HONZÍK Petr

Rok publikování 2008
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Sledovali jsme 58 mladých zdravých osob (20-22 let). Srdeční intervaly (IBI), systolický (STK) a diastolický (DTK) krevní tlak byly zaznamenávány tep po tepu 5 min. Citlivost baroreflexu BRS a BRSf byla stanovena spektrální metodou v oblasti 0,1 Hz. Pro porovnání kvantitativního vlivu BRS a BRSf na variabilitu STK (STKv) byly indexy vyjádřeny jako násobky standardní odchylky: BRSsd = (BRS – průměr BRS) / SD BRS; BRSfsd = (BRSf – průměr BRSf) / SD BRSf. Byla nalezena negativní korelace mezi STKv a BRSsd (r = - 0,33, p<0,05) a STKv a BRSfsd (r = - 0,36, p<0,05). Multiregresní analýza ukázala vyšší regresní koeficient pro BRSfsd než Besed (STKv = 9,43 – 0,0052*IBI + 0,15*BRSsd – 1,85*BRSfsd, F = 2,92, p<0.05). Analýza odhalila, že na IBI nezávislý index BRSF (mHz/mmHg) je lepším indikátorem pro ohodnocení vlivu baroreflexu na utlumení krevního tlaku než IBI závislý index BRS.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info