Informace o publikaci

Sociálně vyloučené lokality města: názvosloví a charakteristiky.

Autoři

BURJANEK Aleš

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Město: proměnlivá ne/samozřejmost.
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova social exclusion; city; slum; ghetto; inner city
Popis Příspěvek se zabývá názvoslovím a charakteristikami městských sociálně vyloučených lokalit. Sleduje termíny propojující kategorii (městského) prostoru s nedobrovolným sociálním vyloučením. Konkrétně si všímá pojmů "slum", "ghetto", "inner city", "zone of transition", "abandoned city", "pockets of poverty", "Skid Row", a "underworld". Některé z těchto "socioprostorových" pojmů se vyskytují již v pracích prvních pionýrů urbánní sociologie, další pak v textech jejich pokračovatelů, ale i reprezentantů příbuzných disciplin (urbánních geografů, plánovačů, etc.). Uvedené termíny často slouží k označení podobných jevů a bývají i vzájemně zaměňovány. Záměrem příspěvku je proto poukázat na jejich významové rozdíly, jak jsou prezentovány relevantními autory. V situaci, kdy se česká města vnitřně rozrůzňují, sílí segregace a symptomy sociálního vyloučení, může inventarizace uvedené terminologie napomoci typovému rozlišení vyloučených lokalit. V závěru příspěvku je zmíněno několik příkladů vyloučených lokalit z českých měst.
Související projekty: