Informace o publikaci

Polymorfizmus genu pro OPRM1 má vztah ke schizofrenii: nový kandidátní gen

Autoři

ŠERÝ Omar LOCHMAN Jan ČASTULÍK Lukáš PŘIKRYL Radovan ŠŤASTNÝ František

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a Slovenská Psychiatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova schizophrenia association study polymorphism OPMR1 DNA
Popis Abnormality v neurovývoji patří mezi nejvíce přijímané hypotézy etiologie schizofrenie. Existují důkazy, že genetické faktory mohou ovlivňovat abnormální neurovývoj u této choroby. Naše studie byla zaměřena na vztah mezi funkčním polymorfizmem A118G genu pro OPMR1 a schizofrenií na skupině 227 mužů. V naší asociační studii jsme objevili doposud nepublikovaný statisticky signifikantní rozdíl alelických a genotypových frekvencí mezi skupinami mužů z kontrolní skupiny a mužů schizofreniků. S přihlédnutím k současným poznatkům se domníváme, že polymorfizmus genu pro OPMR1 může ovlivňovat myelinizaci neuronů v CNS prostřednictvím regulace exprese OPMR1 receptorů na povrchu oligodendrocytů. Myelinizace neuronů centrální nervové soustavy se jeví jako důležitý faktor patogeneze schizofrenie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info