Informace o publikaci

The influence of electrode gap width on plasma properties of diffuse coplanar surface barrier discharge in nitrogen

Název česky Vliv mezielektrodové vzdálenosti na vlastnosti plazmatu koplanárního bariérového výboje v dusíku
Autoři

ČECH Jan SŤAHEL Pavel NAVRÁTIL Zdeněk

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj The European Physical Journal D
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
Klíčová slova coplanar barrier discharge;electrode distance;nitrogen
Popis V této práci jsme studovali vliv mezielektrodové vzdálenosti na vlastnosti plazmatu difuzního koplanárního povrchového barierového výboje. Vnější fyzikální podmínky a konfigurace výboje mohou zásadně ovlivnit vlastnosti výboje. Lepší porozumění těmto vlivům může vést k optimalizaci parametrů výboje pro průmyslové aplikace. V této práci byl výboj buzen v dusíkové atmosféře. Mezielektrodová vzdálenost byla měněna v rozsahu 0,6-2,2 mm. Budící napětí, teplota elektrod a průtok plynu byly nebyly měněny. Vlastnosti plazmatu byly studovány pomocí časově i prostorově rozlišené optické emisní spektroskopie a pomocí měření elektrických parametrů (osciloskop). Získali jsme časové i prostorové rozložení výboje a jednodimenzionální prostorové profily rotační a vybrační teploty plazmatu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info