Informace o publikaci

Styl textu a dobový stav jazyka

Autoři

KRČMOVÁ Marie

Druh Článek ve sborníku
Konference Člověk - jazyk - text
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova style; czech stylistics; situation of language
Popis Příspěvek se zabývá vzájemným vztahem mezi stratifikovaným národním jazykem na jedné straně a jazykovým stylem textů, které v něm v určitém okamžiku vznikají. Tento vztah je reciproční: dobový stav jazyka limituje vyjadřovací možnosti autora, i sebelépe připraveného, a současně vytváří právě svou limitovaností impulzy pro to, aby se repertoár prostředků rozvíjel, nutí autora vytvářet pro potřeby jeho textu (podle tematiky, zaměření, podmínek vzniku a předpokládané percepce) nové výrazy, upravovat stávající syntaktické konstrukce a kompoziční postupy a aktivně využívat možností mluvnické stavby. Bez regulace kodifikací to může samozřejmě probíhat jen ve spontánní komunikaci (tradičně styl prostě sdělovací), ale také v krásné literatuře, jejíž vyjadřovací normy jsou dnes nesmírně diverzifikované. Do norem funkčních i žánrových stylů se promítá také reálně existující stratifikace jazyka, ale současně je při stylizaci vědomě využívána nad předpokládaný rámec a tím se vlastně sama pozměňuje. Na základě výsledných textů je potom soubor variet tvořících národní jazyk poznáván a popisován.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info