Styl textu a dobový stav jazyka

Autoři KRČMOVÁ Marie
Druh Článek ve sborníku
Citace KRČMOVÁ, Marie. Styl textu a dobový stav jazyka. In Člověk - jazyk - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. s. 31-34, 5 s. ISBN 978-80-7394-075-1.
Originální jazyk čeština
Obor Jazykověda
Klíčová slova style; czech stylistics; situation of language

Příspěvek se zabývá vzájemným vztahem mezi stratifikovaným národním jazykem na jedné straně a jazykovým stylem textů, které v něm v určitém okamžiku vznikají. Tento vztah je reciproční: dobový stav jazyka limituje vyjadřovací možnosti autora, i sebelépe připraveného, a současně vytváří právě svou limitovaností impulzy pro to, aby se repertoár prostředků rozvíjel, nutí autora vytvářet pro potřeby jeho textu (podle tematiky, zaměření, podmínek vzniku a předpokládané percepce) nové výrazy, upravovat stávající syntaktické konstrukce a kompoziční postupy a aktivně využívat možností mluvnické stavby. Bez regulace kodifikací to může samozřejmě probíhat jen ve spontánní komunikaci (tradičně styl prostě sdělovací), ale také v krásné literatuře, jejíž vyjadřovací normy jsou dnes nesmírně diverzifikované. Do norem funkčních i žánrových stylů se promítá také reálně existující stratifikace jazyka, ale současně je při stylizaci vědomě využívána nad předpokládaný rámec a tím se vlastně sama pozměňuje. Na základě výsledných textů je potom soubor variet tvořících národní jazyk poznáván a popisován.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info