Informace o publikaci

Mutations in EGFR signal pathway in correlation with response to treatment of head and neck cancers

Název česky Mutace v EGFR signální cestě u karcinomů hlavy a krku v korelaci s odpovědí na léčbu
Autoři

NEUWIRTHOVÁ Jana SMILEK Pavel BERKOVCOVÁ Jitka ROTTENBERG Jan KOSTŘICA Rom HAJDÚCH Marian

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Radiotherapy and Oncology, Journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova EGFR head and neck cancers k-ras EGFR gene amplification tyrosine kinase mutation
Popis V naší studii jsme zhodnotili 45 vzorků nádorové tkáně od pacientů s lokoregionálně pokročilými karc. hlavy a krku, kteří podstoupili léčbu chemoradioterapií nebo radioterapií. Zhodnotili jsme výskyt různých genetických alterací v EGFR signální cestě ve vztahu k terapeutické odpovědi pacientů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info