Mutations in EGFR signal pathway in correlation with response to treatment of head and neck cancers

Název česky Mutace v EGFR signální cestě u karcinomů hlavy a krku v korelaci s odpovědí na léčbu
Autoři NEUWIRTHOVÁ Jana SMILEK Pavel — BERKOVCOVÁ Jitka — ROTTENBERG Jan KOSTŘICA Rom — HAJDÚCH Marian
Druh Článek v odborném periodiku
Citace NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jitka BERKOVCOVÁ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Marian HAJDÚCH. Mutations in EGFR signal pathway in correlation with response to treatment of head and neck cancers. Radiotherapy and Oncology, Journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, Barcelona: Elsevier, 2009, vol. 90, suppl. 2, s. 34. ISSN 0167-8140.
Originální jazyk angličtina
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova EGFR head and neck cancers k-ras EGFR gene amplification tyrosine kinase mutation

V naší studii jsme zhodnotili 45 vzorků nádorové tkáně od pacientů s lokoregionálně pokročilými karc. hlavy a krku, kteří podstoupili léčbu chemoradioterapií nebo radioterapií. Zhodnotili jsme výskyt různých genetických alterací v EGFR signální cestě ve vztahu k terapeutické odpovědi pacientů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info