Informace o publikaci

Global fate and distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons emitted from Europe and RussiaGlobal fate and distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons emitted from Europe and Russia

Název česky Global fate and distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons emitted from Europe and Russia
Autoři

SEHILI Aissa M LAMMEL Gerhard

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Atmospheric Environment
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VH3-4P4NPMV-2&_user=10&_coverDate=12%2F31%2F2007&_rdoc=26&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%236055%232007%23999589962%23674290%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=6055&_sort=d&_docanchor=&_
Obor Vliv životního prostředí na zdraví
Klíčová slova Polycyclic aromatic hydrocarbons; Global fate; Long range transport potential; Gas/particle partitioning; Multicompartmental model
Popis By model experiments the LRT of PAH emissions into air from Europe and Russia is studied testing several scenarios of gas/particle partitioning and degradability by reaction with ozone and the hydroxyl and nitrate radicals for two PAHs, benzo[a]pyrene (BAP) and fluoranthene (FLT).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info