Informace o publikaci

Levels of persistent organic pollutants in air in China and over the Yellow Sea

Autoři

LAMMEL Gerhard GHIM Young-Sung GRADOS Amélie HÜHNERFUSS Heinrich GAO Hui-Wang LOHMANN Rainer

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Atmospheric Environment
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VH3-4M4KR87-4&_user=10&_coverDate=01%2F31%2F2007&_rdoc=3&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%236055%232007%23999589996%23639658%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=6055&_sort=d&_docanchor=&_
Obor Vliv životního prostředí na zdraví
Klíčová slova Persistent organic pollutants; Organochlorine pesticides; PCB; China; Yellow Sea; Long range transport
Popis The occurrence of persistent toxic substances (PTS) in China and possibly their regional transport in the Yellow and East China Seas region was studied.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info