Informace o publikaci

Evolution of anthropogenic aerosols in the coastal town of Salina Cruz, Mexico; Part I Particle dynamics and land-sea interactions

Autoři

BAUMGARDNER Darrel G RAGA Graciela B GRUTTER Michel LAMMEL Gerhard

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Science of the Total Environment
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V78-4HV74C6-4&_user=10&_coverDate=08%2F15%2F2006&_rdoc=28&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235836%232006%23996329998%23628343%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5836&_sort=d&_docanchor=&_
Obor Vliv životního prostředí na zdraví
Klíčová slova Particle dynamics; Pollution recirculation; Marine air quality
Popis Measurements of aerosol particles in a coastal city in southeast Mexico show that the concentrations and optical properties are strongly linked to land and sea breezes.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info