Informace o publikaci

Riziková analýza břehových porostů a mrtvého dřeva ve vodohospodářsky využívaných říčních ekosystémech: případová studie z NP Podyjí

Logo poskytovatele
Autoři

MÁČKA Zdeněk BRAUN Martin

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Fyzickogeografický sborník 6, Fyzická geografie a trvalá udržitelnost
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova riparian vegetation; woody debris; large woody debris; transport; river management
Popis V současné době se v České republice dostává říční dřevo ve větším měřítku do povědomí přírodovědců. Příspěvek hodnotí výsledky mapování a měření hrubého říčního dřeva (LWD) podél řeky Dyje v NP Podyjí v úseku nad vodní nádrží Znojmo. Tento výzkum vznikl z nutnosti zhodnotit rizikovost břehových porostů a říčního dřeva, poněvadž při povodni v roce 2006 došlo ke splavení velkého množství dřevní hmoty do nádrže Znojmo, kde nastala riziková situace. Výzkum se zabývá určením počtu, objemu, rozměrů a prostorové distribuci říčního dřeva v 3,4 km dlouhém říčním úseku. V samotním korytě a příbřežní zóně bylo zjištěno celkem 1108 kusů LWD s objemem 215 m3. Dále bylo identifikováno 110 dřevních akumulací. Říční dřevo zde má velký potenciál mobility, daný převážně jeho malými rozměry v porovnání s velikostí koryta a povodňovými průtoky. Bohatý vegetační doprovod a křivolakost koryta omezují transport většinou na krátké vzdálenosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info