Informace o publikaci

Old Environmental Contamination in the EC Legal System - New Development

Název česky Staré ekologické zátěže v komunitárním právu - další pokrok
Autoři

JANČÁŘOVÁ Ilona

Druh Článek ve sborníku
Konference Contaminated Sites Bratislava 2009 Conference Proceedings Scientific Articles
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova environmental law; EC law; environmental contamination; responsibility; waste; water protection; soil protection
Popis Cílem příspěvku je podat přehled právních požadavků pojících se k ejkologickým zátěžím na úrovni práva ES a jejich dopady na národní právní systémy. Za účelem naplnění vytyčeného cíle byly analyzovány vybrané části komunitárního práva. Analýza byla zaměřena zejména na Rámcovou směrnici o odpadech 98/2008/EC, Rámcovou vodní směrnici 2000/60/EC, Směrnici o ochraně podzemních vod 2006/118/EC, Směrnici o odpadech z těžebního průmylsu 2006/21/EC, a na návrh Rámcové směrnice o půdě. Známé rozhodnutí ESD C-1/03 Paul Van der Valle and others v. Texaco Belgium SA je analyzováno s ohledem na změny, které přinesla Rámcová směrnice o odpadech.
Související projekty: