Informace o publikaci

New results in the ammonolysis of hexafluorocyclotriphosphazene: Crystal structure of P3N3F5NHP3N3F4NH2

Název česky Nové výsledky v amonolýze hexafluorocyklotrifosfatenu: Krystalová struktura P3N3F5NHP3N3F4NH2
Autoři

RICHTEROVÁ Valerie ALBERTI Milan PŘÍHODA Jiří KUBÁČEK Pavel TARABA Jan ŽÁK Zdirad

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Polyhedron
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova crystal structure fluorophosphazene DFT conformational polymorphism
Popis Reakce fluorofosfazenu P3N3F6 s amoniakem vedla k tvorbě nových sloučenin (2-imino-2,4,4,6,6-pentafluoro-2k5,4k5,6k5-cyclo-triphosphaza-1,3,5-trienyl)-2-amino- 4,4,6,6-tetrafluoro-2k5,4k5,6k5-cyclo-triphosphaza-1,3,5-trienu, P3N3F5NHP3N3F4NH2 (2) a dále k cis a trans isomerům non-gem-2,4-diamino-2,4,6,6-tetrafluoro-2k5,4k5,6k5-cyclo-triphosphaza-1,3,5-trienu P3N3F4(NH2)2 (4, 5),
Související projekty: