Informace o publikaci

Multilingual Features of Complex Valency Frames

Název česky Multilingvální rysy komplexních valenčních rámců
Autoři

PALA Karel HORÁK Aleš

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Recent Advances in Intelligent Information Systems
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Informatika
Klíčová slova verb valency; VerbaLex; complex valency frames
Popis Tento článek se zabývá lexikonem slovesných valencí českých sloves VerbaLex, který obsahuje povrchové i hluboké valence v komplexních valenčních rámcích (CVF). Diskutujeme předpoklad, že CVF jsou vhodné pro popis struktury predikát-argument nejen u českých sloves, ale i u sloves v jiných jazycích, konkrétně bulharštině, rumunštině a angličtině. Docházíme k závěru, že tato hypotéza může být potvrzena principem tanslatability a také nepřímo použitím sémantických tříd (českých) sloves.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info