Informace o publikaci

Regular variation on measure chains

Logo poskytovatele
Název česky Regulární variace na měřitelných řetězcích
Autoři

ŘEHÁK Pavel VÍTOVEC Jiří

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2009.06.078
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2009.06.078
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Regularly varying function; Regularly varying sequence; Measure chain; Time scale; Embedding theorem; Representation theorem; Second order dynamic equation; Asymptotic properties
Popis Ukazujeme souvislosti mezi nedávno zavedenou definicí regulární variace pomocí delta derivace a definicí Karamatova typu. Je dokázána věta o vnoření a reprezentaci. Je ukázáno, že pro rozumnou teorii je potřeba dodatečného předpokladu na zrnitost. Jsou odvozeny různé vlastnosti regulárně se měnících funkcí. Teorie je aplikována při popisu asymptotických vlastností řešení dynamických rovnic druhého řádu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info