Informace o publikaci

Wiedergabe des Modalverbs sollen in den deutschen Dialekten Nordmährens

Název česky Podoba modálního slovesa sollen v německých nářečích na Severní Moravě
Autoři

MUZIKANT Mojmír

Rok publikování 2009
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Předmětem výzkumu byly varianty modálního slovesa sollen v německých nářečích na Severní Moravě. Zdrojem popisu byly dotazníky používané pro zpracování Jazykového atlasu německých historických nářečí na území České republiky. Z paradigmatu modálního slovesa sollen byly zohledněny tyto slovoformy 1. a 3. os. j. č. času přít. zp. oznam.a 3. os. mn. č. času přít. zp. oznam. a konjunktiv préterita v 2. a 3. os. j. č. Na základě zjištěného teritoriálního rozložení množiny nářečních variant lze zkoumanou jazykovou oblast rozdělit do tří podoblastí. Východní část (Nový Jičín/Neu Tischein, Opava/Troppau, Fulnek, Odry/Odrau atd.), Severozápadní část (Bruntál/Freudenthal, Krnov/Jägerndorf atd.) a Západní část (Rýmařov/Römerstadt, Šumperk/Mährisch Schönberg atd.). Při srovnání tvarových variant se stavem v bezporstředně sousedícím Hřebečsku (Schönhengst) zaujme, že spíše izolované e-tvary popř. tvary s alveolární spirantou na začátku slova nacházejí na Hřebečsku (Schönhengst) poměrně silnou podporu. Při srovnání s raně novohornoněmeckou kancelářskou němčinou na Moravě lze při všech rozdílnostech konstatovat jistou společnou tendenci, a sice přibývání dokladů s grafémem /s/ na začátku slova. Na Severní Moravě se pak tato podoba stává jedinou variantou výskytu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info