Informace o publikaci

Hodné holky se dívají jinam. Feminismus a pornografie

Logo poskytovatele
Autoři

LIŠKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2009
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Tato kniha je sociologickou analýzou antipornografického feministického diskursu, která se zaměřuje jednak na pojetí genderu a sexuality, jednak na chápání performativity v kontextu symbolické moci řečových aktů. V rámci debat o pornografii se obzvláště zřejmě vyjevuje souvislost genderu se sexualitou. Práce kriticky analyzuje koncept genderu a stupeň jeho propojení se sexualitou tak, jak jej (explicitně i implicitně) přináší antipornografický feminismus. Text se dále soustředí na antipornografický diskurs v současné České republice, a za tím účelem analyzuje práce z oborů sexuologie a kriminologie na téma pornografie. Současnému českému diskursu o pornografii totiž dominují tyto obory, nikoli feministický diskurs, nicméně oba překvapivě s antipornografickým feminismem rezonují. Dále se tato práce zaměřuje na tvrzení antipornografických feministek, podle kterého pornografie diskriminuje ženy. Tento argument je založen na takovém pojetí, podle nějž slova mohou za jistých okolností konat v sociální realitě; pornografie tedy v tomto vnímání není ani reprezentací, ani fantazií, ale činem. Pornografie konající je analyzována v kontextu performativních řečových aktů a symbolické moci, přičemž vychází z prací Austina, Derridy, Butler a Bourdieuho.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info