Informace o projektu

Gender, sexualita a performativita v diskursech o pornografii jako sociální reprezentaci sexu

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP403/08/P569
Období řešení
1/2008 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
gender, sexualita, performativita, pornografie, řečové akty, symbolická moc

Základním východiskem mého výzkumného projektu je přístup, podle kterého je gender, jedno ze základních
stratifikačních kritérií, do sociologických analýz vneseno prostřednictvím feministické teorie a genderových
studií. Nicméně v současné české sociologii středního proudu, pokud se koncept genderu vůbec zmiňuje, pak
se bere za danou, a dalším otázkám nepodrobovanou, dichotomie pohlaví = biologické; gender = sociální,
přičemž gender se prezentuje jako mající pouze dvě kategorie, a to muž a žena. Tato simplifikace ochuzuje
sociologické pochopení genderových aspektů sociální reality. Cílem mého výzkumu je zpochybnit
jednoduchou samozřejmost těchto binarit a kriticky analyzovat mnohotvárnost ustavování a reformulování
toho, co znamená gender, jež probíhá v rámci feministických teorií. V mém pojetí jsou to právě diskursy o pornografii jako sociální reprezentaci sexu, jež dobře ilustrují problematická místa v teoretizování genderu a otevírají otázky o charakteru této kategorie. Předkládaný výzkum obohatí českou sociologii o detailní pohled
na jednu ze základních kategorií sociálního výzkumu – gender. Výzkum je rovněž zásadním příspěvkem
formujícím se českým genderovým studiím.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info