Informace o publikaci

Imputation of environmental variables for vegetation plots based on compositional similarity

Název česky Dopočet proměnných prostředí pro fytocenologické snímky založený na podobnosti druhového složení
Autoři

TICHÝ Lubomír HÁJEK Michal ZELENÝ David

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Vegetation Science
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova Conductivity; Ellenberg indicator values; Fens; Phytosociology; Water pH
Popis Fytocenologická data kombinovaná s měřenými faktory prostředí jakými jsou např. konduktivita a půdní pH jsou často používány v gradientových analýzách, při simulaci odpovědních křivek druhů, kvantifikaci vegetačních změn atd. Vegetační databáze však obsahují velké množství zápisů, u nichž parametry prostředí nebyly přímo měřeny. Navržená metoda proto řeší možnost dopočtu takovýchto hodnot na základě celkové druhové podobnosti snímků se zápisy, u nichž byly proměnné prostředí přímo měřeny. Metoda nazvaná akronymem MOSS byla testována na datových souborech obsahujících snímky rašelinišť a mokřadů Západních Karpat a Bulharska. Dopočet hodnot metodou MOSS vykázal nejpřesnější odhady pH a konduktivity v porovnání s jinými metodami publikovanými v literatuře. Metoda nevyžaduje žádné expertní indikační hodnoty pro druhy, a je tedy aplikovatelná i v územích s dosud málo prozkoumanou vegetací. V práci jsou uvedeny také příklady možné budoucí aplikace metody bez rizika kruhového důkazu nebo zavedení pseudoreplikací do datového souboru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info