Informace o publikaci

Does perioperative level of oxidative stress predict early recurrence of squamous cell carcinoma of oral cavity?

Název česky Predikuje hladina oxidačního stresu brzkou recidivu karcinomu dutiny ústní?
Autoři

SALZMAN Richard TOMANDL Josef KAŇKOVÁ Kateřina PÁCAL Lukáš TOTHOVA Eva HORÁKOVÁ Zuzana KOSTŘICA Rom

Rok publikování 2009
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova orofaryngeal cancer malondialdehyde oxidative stress
Popis Cílem práce bylo zkoumání hladiny malondialdehydu v plasmě pacientů se spinocelulárním karcinomem dutiny ústní a orofaryngu a jeho využití jako markeru expozice buňky oxidačnímu stresu. MDA považujeme za potenciální prognostický onkomarker.
Související projekty: