Informace o publikaci

K vybraným otázkám ochrany veřejného zdraví v podmínkách státní správy a samosprávy

Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je orientován k vybraným otázkám ochrany zdraví v rámci rozhodování státní správy a samosprávy s důrazem na ochranu před hlukem
Související projekty: