Informace o publikaci

Senioři bez přístřeší jako specifická skupina uživatelů sociálních služeb

Autoři

KUBALČÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2009
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek vychází z výsledků výzkumu realizovaného v rámci projektu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v letech 2007-2008. Výzkum měl charakter případové studie a byl zaměřen na poskytování pomoci osobám bez přístřeší, které využívají služeb azylového domu. Realizace výzkumu spadala do období změny právní úpravy poskytování sociálních služeb v podobě Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Mezi požadavky na poskytovatele sociálních služeb nově vyplývá také jednoznačné vymezení cílové skupiny uživatelů služby a posílení prvku individuálního přístupu. Tyto principy jsou vyjádřeny ve formě Standardů kvality. Snahy o naplnění těchto požadavků odkryly problematiku seniorských uživatelů azylového bydlení. Předpokládaným východiskem individuálního plánování je zařazení uživatelů na pracovní trh a získání samostatného bydlení, což je v případě seniorských uživatelů obtížně realizovatelné. Na příkladu těchto uživatelů je patrné selhávání systému sociálních služeb, přesněji řečeno problematika existence návazných pomoci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info