Informace o publikaci

Ekonomické nástroje a nejlepší dostupné techniky

Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis příspěvek byl zaměřen na přímé a nepřímé nástroje v rámci aplikace nejlepších dostupných technik (BAT)
Související projekty: