Informace o publikaci

Koncepční nástroje při ochraně veřejného zdraví

Autoři

DUDOVÁ Jana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Základním koncepčním nástrojem v oblasti ochrany veřejného zdraví by mohlo být posuzování vlivů na veřejné zdraví dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Příspěvek byl zaměřen na některé problematické stránky tohoto procesu v podmínkách ČR a zároveň bylo poukázáno na některé další průřezové nástroje, kterých by mohlo být účinněji při ochraně veřejného zdraví využíváno.
Související projekty: