Informace o publikaci

Integrovaná přírodověda 3 - Město a venkov

Logo poskytovatele
Autoři

SVATOŇOVÁ Hana PLUCKOVÁ Irena MÍSAŘOVÁ Darina KOLEJKA Jaromír LNĚNIČKA Libor NAVRÁTIL Vladislav RUDA Aleš RYCHNOVSKÝ Boris HOFMANN Eduard SVOBODOVÁ Jindřiška

Rok publikování 2010
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Jedná se o odborný a syntetický text pro učitele na téma Město a venkov. Autoři nahlíží na město a venkov jako na ucelené ekosystémy a takřka živé a pulzující organismy. Pozornost věnují celkovému sídelnímu systému, kladou si otázky jak, kde a proč vznikají sídla, jaké jsou přírodní podmínky pro život člověka, jaký je jeho vliv na kvalitu životního prostředí atd. Text je pojat integrovaně a kreativně s ohledem na rozvoj syntetického myšlení čtenáře. Každou podkapitolu uzavírají otázky k zamyšlení a tzv. námětovník s konkrétními odkazy na připravené metodické a pracovní listy. Podporou zavedení do praxe je i zpracovaná tabulka vztahu podkapitol k průřezovým tématům podle RVP.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info