Informace o publikaci

Ochrana osobních údajů v současné právní úpravě archivnictví

Autoři

VRBOVÁ Marta

Druh Článek ve sborníku
Konference Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Archiving; archival materials; protection of personal data.
Popis Archiválie, které jsou uloženy v českých archivech, jsou nejen prostředkem dokumentace různých oblastí lidské činnosti, ale také významným informačním zdrojem společnosti. V podmínkách demokratického právního státu, který respektuje právo na svobodný přístup k informacím, je kladen důraz na co nejširší zpřístupnění archiválií veřejnosti. To však zároveň vyžaduje pečlivou ochranu takových informací, které jsou v demokratických poměrech neveřejné, včetně údajů osobních, a které jsou ve zpřístupněných archiváliích obsaženy. Cílem předkládaného příspěvku je proto poukázat na současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v archivnictví danou zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
Související projekty: