Informace o publikaci

Optimization of mass spectral features in MALDI-TOF MS profiling of Acinetobacter species

Název česky Optimalizace parametrů MALDI-TOF hmotnostních spekter Acinetobacter sp.
Autoři

ŠEDO Ondrej VORÁČ Aleš ZDRÁHAL Zbyněk

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Systematic and Applied Microbiology
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.syapm.2010.11.008
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova Acinetobacter sp.; bacteria identification; MALDI-TOF MS
Popis Vliv složení roztoku matrice, formy vzorku a metody nanášení vzorku na kvalitu MALDI-TOF hmotnostních spekter byl zkoumán s ohledem na zlepšení a automatizovatelnost metody. Bylo zjištěno, že použití kyselin ferulové nebo sinapové jako matricí může zlepšit rozlišení a poměr signál/šum, kyselina alfa-kyano-4-hydroxyskořicová oproti tomu byla jedinou matricí, která poskytla hmotnostní spektra automatickým sběrem dat. Robustnost celého postupu byla testována na 25 kmenech Acinetobacter sp. Pozorována byla možnost reprodukovatelně detekovat jemné rozdíly mezi spektry, nicméně nebyla potvrzena možnost spolehlivé klasifikace na kmenové úrovni.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info