Informace o publikaci

Současné trendy v analýze genomických dat

Autoři

BUDINSKÁ Eva BORTLÍČEK Zbyněk DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Lékař a technika
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova genomic experiment, data processing, microchip, sequencing
Popis Současný biologický a medicínský výzkum se dostal do stádia, kdy pochopení komplexních procesů stojících za fenotypovou variabilitou studovaných entit (bakteriálních kmenů, buněčných populací, jedinců, nemocí nebo celých živočišných druhů) je jednoznačně determinováno znalostí genomu, proteomu a mechanismů řídících jejich vzájemnou regulaci a interakce. Moderní a vysoce výkonné technologie, jakými jsou mikročipy nebo sekvenační metody nové generace, produkují velké množství komplexních dat, pro jejichž skladování a analýzu je nutná aplikace a vývoj speciálních bioinformatických nástrojů a statistických postupů. Neustálé zdokonalování těchto technologií představuje permanentní výzvu mnoha oborům, zejména bioinformatice a biostatistice. Tento článek si klade za cíl poskytnout ucelený přehled současných trendů v analýze genomických dat z pohledu bioinformatiky. Práce se také krátce zabývá dostupností těchto technologií v současné klinické praxi a výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info