Informace o publikaci

Sebepojetí a profesní plány dospívajících.

Autoři

MARČEK Vladimír POLEDŇOVÁ Ivana

Rok publikování 2011
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek je zaměřen na hledání souvislostí mezi volbou budoucí profese na konci povinné školní docházky a sebepojetím dospívajících a jejich identitou. Empirická data vycházejí z longitudinální studie ELSPAC realizované na Masarykově univerzitě v Brně – analyzována jsou data z rozhovoru (uvažované povolání a motivace volby profese), dotazníková data z Hollandova dotazníku (jistota/nejistota v profesní volbě) a z Coopersmithova dotazníku (sebehodnocení).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info