Informace o publikaci

Vývoj soukromého práva v období nacistické okupace (1939 - 1945)

Autoři

TAUCHEN Jaromír

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z letní školy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Protectorate Bohemia and Moravia; private law; commercial law; labor law; civil law
Popis Tento příspěvek se zabývá vývojem soukromého práva v období Protektorátu Čechy a Morava, tedy v období mezi 15. březnem 1939 – 8. květnem 1945. Pozornost je věnována třem hlavním oblastem soukromého práva, tedy právu občanskému, obchodnímu a pracovnímu. Občanské a obchodní právo zůstalo prakticky nedotčeno, avšak velmi výrazné změny byly provedeny právě v právu pracovním, kde byl soukromoprávní prvek prakticky úplně potlačen. V obecné rovině příspěvek poukazuje rovněž na základní východiska nacistické ideologie a nacistické právní teorie v oblasti „soukromého“ práva, aby si čtenář udělal představu o tom, jaké principy a zásady protektorátní právo částečně obsahovalo a jaké by byly bezesporu do protektorátního právního řádu zavedeny, pokud by v roce 1945 nedošlo k porážce nacismu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info