Informace o publikaci

Implementation of International Standards relating to Social Protection of Unemployed in the Legislation of the Czech Republic

Autoři

KOMENDOVÁ Jana

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference X CONGRESO EUROPEO DE DERECHO DEL TRABAJO
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.aedtss.com/images/stories/documentos/congresoeuropeocomunicaciones/indice.pdf
Obor Právní vědy
Klíčová slova Unemployment; social protection; social rights; International Labour Organisation; Council of Europe; international conventions; commendations; unemployment benefits; period of support
Popis Legislativa České republiky, která upravuje zaměstnanost a boj proti nezaměstnanosti, je založena na mezinárodních standardech přijatých mezinárodními organizacemi, jež se zabývají lidskými právy nebo působí v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení. Příspěvek se zabývá nástroji, které se týkají sociální ochrany nezaměstnaných, zejména sociálním zabezpečením a dávkami v nezaměstnanosti přijatými mezinárodním právem ve vztahu k jejich implementaci do českého právního řádu. Rozebírá vliv standardů, jež jsou předmětem úmluv Mezinárodní organizace práce a úmluv Rady Evropy, které Česká republika ratifikovala, na vnitrostátní zákonodárství
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info