Informace o publikaci

Nowe regulacje prawne w zakresie opodatkowania budowli powierzchniowych w Republice Czeskiej

Název česky Nová úprava zdanění plošných staveb v České republice
Autoři

RADVAN Michal KOZIEŁ Michal

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V zájmu právní jistoty všech zúčastněných na daňovém řízení včetně příjemce výnosu daně z nemovitostí byl zpracován návrh nové právní úpravy zdaňování plošných staveb daní z nemovitostí. Ve verzi předložené vládě však došlo k zásadní změně v tom smyslu, že veškeré zpevněné plochy - plošné stavby budou zdaňovány daní z pozemků, bez ohledu na to, zda jsou takové pozemky zpevněny nemovitou stavbou charakteru samostatné věci v právním smyslu. Jinými slovy, veškeré pozemky zpevněné stavbou bez svislé nosné konstrukce by měly být do budoucna zdaňovány daní z pozemků. Cíl této kapitoly je vymezit pojem plošná stavba a zabývat se možnostmi jejího zdanění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info