Informace o publikaci

Líšeňská pomístní jména

Autoři

ČORNEJOVÁ Michaela BAČOVSKÝ František

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie přináší rozbor pomístních jmen (anoikonym) na katastru městské části Brno-Líšeň. Úvodní pasáže shrnují základní literaturu, uvádějí do problematiky toponomastiky (nauky o zeměpisných jménech) a stručně nastiňují současný stav vývoje pomístních jmen na našem území. Materiálové východisko vlastní analýzy představuje soubor pomístních jmen získaných terénním výzkumem v Líšni u informátorů různých generací. Ke jménům je připojen výklad postihující jejich motivaci, jazykové zvláštnosti a zasazení do rámce systému pomístních jmen Čech, Moravy a Slezska. V některých případech je tento korpus doplněn excerpcí dokladů pomístních jmen z archivních a mapových pramenů. Snahou studie je představit pomístní jména jako bohatství, které je dobré uchovávat i pro příští generace, neboť přináší cenné svědectví o minulosti, a jeho znalost přispívá k spjatosti člověka s místem, v němž žije.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info