Informace o publikaci

Social Policy, Labour Law and Social Security Law

Název česky Sociální politika, pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
Autoři

GREGOROVÁ Zdeňka GALVAS Milan KOMENDOVÁ Jana STRÁNSKÝ Jaroslav

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kapitola se zabývá právní úpravou sociální politiky v EU, která zahrnuje pracovní právo a sociální zabezpečení. Podává přehled oblastí pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, které jsou EU upraveny s ohledem na její pravomoc přijímat opatření v těchto oblastech.. Bližší pozornost je věnována základním zásadám, na kterých je sociální politika postavena, zejména zásadě rovného zacházení a zákazu diskriminace, specifikům úpravy některých oblastí pracovního práva, jež je výsledkem sociálního dialogu na úrovní EU, a sociálnímu zabezpečení osob, které využily práva na volný pohyb.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info