Informace o publikaci

Neobvyklé využití vyšetření magnetickou rezonancí pro stanovení diagnózy infarktu myokardu

Autoři

PANOVSKÝ Roman FEITOVÁ Věra POLOKOVÁ Karin KINCL Vladimír MELUZÍN Jaroslav HLINOMAZ Ota SIKORA Jiří

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Klíčová slova Magnetic resonance; Acute myocardial infarction; Contrast medium
Popis Velmi rychlý rozvoj technologií magnetické rezonance v kardiologii v posledních letech umožňuje její častější využití u velké části nemocných s kardiovaskulárním onemocněním. Rozšiřuje se spektrum diagnóz, pro něž magnetická rezonance přináší výrazně vylepšené nebo dokonce zcela nové informace o srdeční anatomii, funkci a perfuzi. Jednou z možností zobrazení myokardu je využití pozdního sycení kontrastem. Naše kasuistika ukazuje možné využití magnetické rezonance v nepříliš typické indikaci u nemocného s pálivými bolestmi na hrudi, lehce pozitivními kardiálními markery nekrózy, ale bez elektrokardiografických změn svědčících pro akutní infarkt myokardu a s nálezem hladkostěnných věnčitých tepen. Následně provedené echokardiografické vyšetření neobjevilo významnou patologii, pomocí CT angiografie plicnice byla vyloučena akutní plicní embolizace. Rozpaky v určení definitivní diagnózy při rozporných nálezech byly odstraněny definitivně až vyšetřením magnetickou rezonancí, které prokázalo netransmurální jizvu středního a apikálního segmentu laterální stěny levé komory.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info