Informace o publikaci

CLIL into Schools

Název česky CLIL do škol
Autoři

KAZELLEOVÁ Jitka VÁŇOVÁ Tamara

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference ICT for Language Learning Conference Proceedings 2011
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova research of an appropriate vocabulary for CLIL
Popis Článek představí výsledky výzkumu probíhajícího tříletého projektu pod názvem Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Článek popisuje tři fáze. Během první fáze byla sesbírána vhodná slovní zásoba učiteli partnerských škol, přeložena a ozvučena učiteli Masarykovy univerzity. V druhé fázi byly materiály zkoumány a pilotovány na školách, ověřovány, hodnoceny a upravovány do finální podoby, což společně se zkušenostmi vyústí do metodických doporučení v 25 sešitech s DVD. Největší důraz ve finální fázi bude diseminace výsledků výzkumu projektu formou národní konference, seminářů a setkání s učiteli.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info