Informace o publikaci

CLIL do škol – materiály a postupy pro učitele.

Autoři

KAZELLEOVÁ Jitka VÁŇOVÁ Tamara

Rok publikování 2011
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Prezentace s diskuzí popisovala probíhající tříletý EU projekt s názvem Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 2. stupně ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Projekt je založen na spolupráci odborníků z Katedry anglického jazyka a literatury Masarykovy univerzity a sedmi partnerských škol ze třech různých regionů České republiky. Všechny aktivity v projektu probíhají ve virtuálním prostředí Moodle. Během fáze I byla sesbírána vhodná slovní zásoba učiteli partnerských škol, přeložena do angličtiny, ozvučena a opravena učiteli MU včetně rodilých mluvčích. V druhé fázi byly vytvářené materiály pilotně vyzkoušeny na školách, ověřeny, hodnoceny a nyní jsou upravovány do konečné podoby, což společně se zkušenostmi získanými v této fázi vyústí do metodických doporučení v 25 sešitech s DVD. Závěrečná fáze projektu bude rozšiřování výsledků projektu formou konference, seminářů pro učitele a workshopů. Metodika CLIL bude umístěna do digitální knihovny a zpřístupněna veřejnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info