Informace o publikaci

Klimatická gramotnost žáků a učitelů

Autoři

MILÉŘ Tomáš

Rok publikování 2011
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V současné době se mnoho vědců z různých oborů zabývá výzkumem klimatických změn. Množství vědeckých poznatků o klimatu každým rokem narůstá, a propast mezi znalostmi vědců a veřejnosti se prohlubuje. Základní a střední školy by měly stav vědeckého poznání ve zjednodušené formě tlumočit svým žákům. Vědecké objevy je nutno transformovat na úroveň přiměřenou věku a schopnostem žáků, a je třeba rozhodnout, které jednotlivé informace jsou důležité pro základní pochopení klimatického systému. Odborníci z vědecké a pedagogické komunity usilují o rozšíření stávajícího kurikula základních a středních škol a o zavedení vzdělávacích programů směřujících ke klimatické gramotnosti veřejnosti. Klimatické změny zasahují napříč obory, fungování klimatického systému však stojí především na fyzikálních základech. Proto by právě učitelé fyziky měli být s problematikou klimatických změn dobře seznámeni. Cílem semináře je představit zúčastněným učitelům koncept klimatické gramotnosti, a seznámit je s výsledky dotazníkového šetření, které mělo za úkol zjistit, jak se v dané problematice orientují samotní učitelé. Představeny budou také konkrétní školní aktivity, úlohy a experimenty na vybrané jevy a problémy související klimatickými změnami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info