Informace o publikaci

Vlastní daňové příjmy obcí

Autoři

RADVAN Michal

Rok publikování 2011
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Primárním cílem monografie (a také řešeného grantového projektu č. 407/09/P285 „Vlastní daňové příjmy obcí“ poskytnutého Grantovou agenturou České republiky) je potvrzení či vyvrácení hypotézy, že ekonomická autonomie obcí jako jeden ze základních znaků místní samosprávy je v České republice naplněna. Pro tyto účely je práce rozdělena do čtyř základních kapitol. Nejdříve je třeba definovat místní daně, respektive vlastní daňové příjmy obcí. Druhá kapitola je zaměřena na obecně závazné vyhlášky obcí, kterými dochází k ovlivnění výše vybíraných místních daní. Třetí kapitola zaměřuje svoji pozornost na daň z nemovitostí. Pokouší se definovat především slabé stránky zdanění nemovitostí v České republice de lege lata a nalézt možná řešení de lege ferenda, primárně za účelem zvýšení výnosu daně z nemovitostí. Obdobně je uchopena kapitola o místních poplatcích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info