Informace o publikaci

Endomyokardiální biopsie u recentní dilatační kardiomyopatie – zhodnocení vstupních charakteristik prvních padesáti nemocných

Autoři

KREJČÍ Jan HUDE Petr ŠPINAROVÁ Lenka OZÁBALOVÁ Eva SIROTKOVÁ Alžběta ŽAMPACHOVÁ Víta NĚMCOVÁ Eva FREIBERGER Tomáš PECEN Ladislav VÍTOVEC Jiří

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Klíčová slova Dilated cardiomyopathy; Inflammatory cardiomyopathy; Endomyocardial biopsy; Echocardiography; Right-heart catheterization
Popis Cíl práce: Zhodnotit bioptické nálezy u nemocných s čerstvě vzniklým srdečním selháním neischemické etiologie a následně srovnat vstupní klinické, echokardiografické, hemodynamické a některé laboratorní parametry ve skupinách s průkazem a bez průkazu zánětu v myokardu. Soubor tvořilo 50 nemocných s DKMP, u nichž byly kromě standardních vyšetření provedeny také podrobné echokardiografické vyšetření s využitím pulsních tkáňově dopplerovských metod (TDI), pravostranná katetrizace a endomyokardiální biopsie (EMB) z pravé komory. Bioptické vzorky byly vyhodnoceny histologicky, imunohistologicky a molekulárně geneticky metodou polymerázové řetězové reakce (PCR). Podle výsledku EMB byli nemocní rozděleni do skupiny se zánětlivou kardiomyopatií (ZKMP) a dilatační kardiomyopatií bez zánětu v myokardu (DKMP); obě skupiny byly vzájemně porovnány. Recentní DKMP měla v našem souboru v 56 % případů zánětlivou etiologii. Virový genom byl nalezen v myokardu 58 % nemocných. Pacienti s nezánětlivou DKMP měli ve srovnání se skupinou nemocných se ZKMP větší systolický i diastolický rozměr LK, větší EDV a ESV LK, a také větší rozměr PK. Nemocní s ZKMP měli kratší dobu trvání symptomů a nižší hodnoty MPA a PCW. V dalších klinických, laboratorních a echokardiografických parametrech včetně charakteristik TDI se obě skupiny významně nelišily.
Související projekty: