Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

Autoři VALDHANS Jiří
Druh Odborná kniha
Citace VALDHANS, Jiří. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 280 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-412-4.
Originální jazyk čeština
Obor Právní vědy
Klíčová slova Non-contractual; Obligation; Tort; Delict; Choice of Law; International Element; Rome II; Brussels I; Unfair Competition; Accident; Enviromental Damage; Product Liability; IPR;

Počet mimosmluvních závazů s mezinárodním prvkem neustále narůstá. Vznikne-li z takového vztahu spor, je nutné řešit řadu otázek, které se u vztahů bez mezinárodního prvku neobjevují. Cílem této monografie je komplexní shrnutí právních norem dopadajících na oblast mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem a jejich právní analýza. Stěžejní části jsou věnovány procesní a kolizní úpravě unijního původu (včetně relevantní judikatury SD EU), opomenuta nejsou ani pravidla obsažená v mezinárodních úmluvách nebo pravidla vnitrostátního původu.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info