Informace o publikaci

Study of elemental distribution in urinary stones by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy

Název česky Studium prvkového rozložení v močových kamenech pomocí spektrometrie laserem buzeného plazmatu
Autoři

NOVOTNÝ Karel PROKSOVÁ Kateřina KAISER Jozef HAHN David VAŠINOVÁ GALIOVÁ Michaela MARTINEC Petr KOŘISTKOVÁ Tamara KANICKÝ Viktor

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Distribuce minoritních a stopových prvků v močových kamenech může přinést informaci o jejich vzniku. Pro tyto účely jsou požívány analytické metody umožňující chemické mapování prvků jako spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS) a laserová ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu (LA-ICP-MS). Obě tyto metody jsou vhodné pro mapování jak matričních, tak minoritních a stopových prvků. Mohou být demonstrovány korelace mezi jednotlivými prvky, případně mohou být výsledky dané do souvislosti se strukturou určenou pomocí počítačové mikrotomografie (mikro CT). Močové kameny byly rozříznuty, zality do epoxidové pryskyřice a řezy byly následně zaleštěny. V závislosti na velikosti vzorku byly buďto celé řezy, nebo jejich části podrobeny mapování laserovými technikami.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info