Informace o publikaci

Understanding the effect of organic pollutant fluoranthene on pea in vitro using cytokinins, ethylene, ethane and carbon dioxide as indicators

Název česky Poznání vlivu organického polutantu fluoranthenu na hrách in vitro při využití cytokininů, ethylenu, ethanu a oxidu uhličitého jako indikátorů
Autoři

KUMMEROVÁ Marie VÁŇOVÁ Lucie FIŠEROVÁ Helena KLEMŠ Marek ZEZULKA Štěpán KRULOVÁ Jana

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Plant Growth Regulation
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s10725-010-9462-0
Obor Fyziologie
Klíčová slova fluoranthene; cytokinin; ethylene; photosynthesis; Pisum sativum L.; in vitro;
Popis Environmentální kontaminanty typu polycyklických aromatických uhlovodíků mohou ovlivňovat mnohé biochemické a fyziologické procesy v rostlinách. Byl zkoumán vliv 0.1, 1 a 5 mg l-1 fluoranthenu (FLT) v kombinaci s kys. indolyl-3-octovou (IAA, 0.1 mg l-1) a nebo kombinací IAA a N6-benzyladeninu (BA, obojí 0.1 mg l-1) na růst a produkci ethylenu, ethanu a CO2 u hrachu (Pisum sativum L.) kultivovaného 21 dní in vitro. U rostlin byla po 21 dnech stanovena rychlost čisté fotosyntézy, obsah FLT a cytokininů. FLT 5 mg l-1 signifikantně inhiboval růst hrachu po 21 dnech jak v IAA, tak IAA+BA variantách, zvýšil produkci ethylenu (o 11% u IAA a 14% u IAA+BA variant) i ethanu (o 28 a 18%) a snížil produkci CO2 (o 23 a 29%). Rychlost čisté fotosyntézy se snížila v reakci na FLT koncentraci až o 51% při saturační ozářenosti (600–1200 umol m-2 s-1), jak bylo zjištěno u varianty IAA+BA+FLT 5 mg l-1. Obsah FLT v nadzemních částech rostlin hrachu dobře koreloval se zvyšujícím se zatížením FLT jak v IAA, tak IAA+BA médiu. Obsah cytokininů se v nadzemních částech hrachu měnil v reakci na zatížení FLT. FLT 5 mg l-1 způsobilo nárůst hladiny trans-zeatinu (o 16% u IAA a 9% u IAA+BA), dihydrozeatin ribosidu (o 27 a 50%), benzyladeninu (o 3 a 80%), benzyladenin ribosidu (o 44 a 7%) a meta-topolin ribosidu (o 139 a 214%), žádnou změnu v hladině isopentenyladeninu a pokles v úrovni metatopolinu (o 33% v IAA a 36% u IAA+BA). Kultivace rostlin in vitro umožnila nejen zkoumat jejich růst, fotosyntetickou aktivitu a hladinu cytokininů, ale také rozšířit poznatky o účinku PAHs na produkci plynných stresových indikátorů jako je ethylen, ethan a CO2. Zaznamenané změny ve všech studovaných parametrech ukazují, že perzistentní organické polutanty typu PAHs mohou negativně ovlivnit růst a vývoj rostlin.
Související projekty: