Informace o publikaci

Data retention ve Spojených státech

Autoři

FIALOVÁ Eva

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Revue pro právo a technologie
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Data Retention The United States
Popis Častým argumentem odpůrců evropské směrnice o data retention je neexistence uchovávání provozních a lokalizačních údajů ve Spojených státech. V USA skutečně jednotná zákonná úprava data retention neexistuje. Povinnost uchovávat údaje je upravena zvláštními zákony. I když je pravdou, že některé údaje uchovávány být nemusí, již několikrát byl předložen návrh zákona, jenž povinnosti poskytovatelů významně rozšiřuje. Tento přípěvek se bude zabývat právní úpravou data retention ve Spojených státech.
Související projekty: